بستر گلخانه

بسترگلخانه

در ادامه روند نوآوری و بازارسازی شرکت سپیده کویر کاشان به عنوان خط شکن صنعت ورقهای پلاستیکی شیاردار در ایران در جهت توسعه تنوع مصرف و ایجاد بازار جدید برای این محصول با شرکت آسیا شفا احداث کننده و مشاورگلخانه های هیدروپونیک وارد مذاکره شد .
با ارائه پیشنهاد استفاده از ورقهای مذکور برای بستر آبرسانی گلخانه این پروژه در شرکت هدف مورد بررسی قرار گرفت. پس ازبررسی و انجام آزمایشات مربوطه، ورقهای پلاستیکی شیاردار شرکت سپیده کویر کاشان جزء بهترین گزینه ها قرار گرفت و جایگزین بسترهای سیمانی شد .
در حال حاضر در ساخت همه بستر های آبرسانی گلخانه ای هیدروپونیک در ایران از این نوع محصول استفاده شده است.

 

Subscribe to RSS - بستر گلخانه

لینک های مرتبط