صنایع خودرو سازی

صنایع خودروسازی

مستحکم بودن کارتن پلاست باعث گردیده در صنایع خودروسازی برای بسته بندی انواع قطعات، باکس، پالت و باکسهای مخصوص وهمچنین برای قسمتهای داخلی اتومبیل، کانالهای هوای انواع اتوبوس ها و ... قابل استفاده باشد.
امروزه از بسته بندی فقط برای محافظت از کالا استفاده نمی شود بلکه برای آن نقشها و مسئولیت های زیادی قائلند از جمله اینکه ارزش افزوده ایجاد می کند و به فروشنده پرستیژ و به خریدار اطلاعات میدهد.

 

Subscribe to RSS - صنایع خودرو سازی

لینک های مرتبط